Sørens musikalske foto album

Huruprevyen jomfruanegade trio1990
Hurup Revyen 1996 Koncert i
Jomfru Ane Gade
i Aalborg - engang
i 80´erne
Fair Play trio i 90`erne